NFT là gì? Giải thích về Non-Fungible Tokens

09:09・07 tháng 12 2021
0
464

NFT là tài sản kỹ thuật số đại diện cho quyền sở hữu của các mặt hàng thực như nghệ thuật, âm nhạc, đồ sưu tầm và thậm chí là bất động sản. Chúng là những món đồ sưu tầm hiện đại có thể được mua và bán trực tuyến như bất kỳ tài sản nào, chủ yếu sử dụng tiền điện tử, nhưng không có hình thức hữu hình của riêng chúng. NFT tồn tại trên một blockchain, cơ sở dữ liệu làm nền tảng cho tiền điện tử.
 

NFT khác với tiền điện tử như thế nào?

Tiền điện tử là tài sản có thể thay thế được, có thể được mua bán hoặc trao đổi cho một thứ khác. Các đơn vị hoặc mã thông báo của tiền điện tử có giá trị ngang nhau. Khả năng thay thế của tiền điện tử cho phép sự tín nhiệm cao hơn khi thực hiện các giao dịch trên blockchain.

 

Mặt khác, Mỗi NFT có chữ ký điện tử riêng để có thể trao đổi cho nhau.

Không giống như tiền điện tử, non-fungible tokens thiếu tính năng hoán đổi cho nhau. Mỗi mã thông báo là duy nhất và không thể thay thế, không có hai mã thông báo NFT nào giống nhau. NFT là tài sản độc nhất vô nhị đại diện cho bằng chứng kỹ thuật số về quyền sở hữu được ghi lại một cách an toàn trên blockchain.

 

NFT hoạt động như thế nào?

NFT tồn tại trên một blockchain, một sổ cái công khai phân tán ghi lại các giao dịch. Chúng thường được tạo trên Ethereum blockchain. NFT được đúc từ các tác phẩm kỹ thuật số bao gồm nghệ thuật, GIF, đồ sưu tầm, video hoặc âm nhạc. Ngoài ra, chúng có thể là đại diện cho các tài sản phi kỹ thuật số hoặc các mặt hàng trong thế giới thực như vé, tài liệu pháp lý, chữ ký và hóa đơn được mã hóa.

Các thuộc tính cụ thể xác định NFT bao gồm:

  • Bạn có thể dễ dàng chứng minh quyền sở hữu của mình đối với một NFT.
  • Chúng là bất biến và không thể bị thao túng.
  • Nó là một tài sản mà bạn có thể bán. Trong một số trường hợp, người sáng tạo ban đầu sẽ kiếm được tiền bản quyền bán lại.
  • Là một người sáng tạo, bạn có thể xác định sự khan hiếm của NFT.
  • NFT có thể được bán và mua trên bất kỳ thị trường NFT nào hoặc mạng ngang hàng. Thị trường NFT kết nối những người sáng tạo ban đầu với người mua.
Bài viết liên quan
Xem tất cả
Bài viết mới nhất