Có ai là nạn nhân của sàn Basel Market không ?

09:41・07 tháng 12 2021
0
1,200

Tài khoản tạo ngày 29/09/2021 

Nạp tiền ngày 01/10/2021 với số tiền 1000$ 

Ngày: 07/10/2021 tôi mua 20cp abt.us giá 118 

Ngày: 12/10/2021 tôi mua 30cp clx.us giá 163 

Ngày: 13/10/2021 tôi mua 30cp clx.us giá 162 

Ngày: 13/10/2021 tôi mua 40cp clx.us giá 161

 Đến nay: 14/10/2021 clx.us: Sàn chỉnh phí spread tăng từ 11 lên 1618 gấp 147 lần. Làm cho giá mua của tôi từ 163.26 xuống còn 147.08 

Cùng thời điểm đó abt.us: Sàn điều chỉnh phí spread từ 63 lên 1581 gấp 25 lần. Làm cho giá mua của tôi với abt.us giảm từ 117.20 xuống 102.19 Các lệnh của tôi tại thời điểm đó đều có lợi nhuận. 

Sàn đã điều chỉnh spread cả 2 mã abt.us và clx.us cùng lúc làm cháy tài khoản của tôi. Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không được giải quyết.

Bài viết liên quan
Xem tất cả
Bài viết mới nhất