DÀNH CHO NHỮNG AI CHƯA BIẾT: DOANH THU THUẦN TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

hoanglele1995
08:29・04 tháng 8 2021
0
857

Doanh thu thuần là tổng doanh thu sau khi đã điều chỉnh các khoản giảm trừ. Khi bán một sản phẩm, công ty của bạn ghi nhận nó dưới dạng tổng doanh thu. Để có được nó, bạn cần giảm nó bằng các yếu tố như:

  • Giảm giá, tức là giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm của khoản khấu trừ trên giá bán.
  • Trợ cấp mua hàng, tức là giảm giá vì những lý do như giao hàng muộn hoặc vấn đề chất lượng.
  • Khách hàng trả lại các mặt hàng mà khách hàng đã mua trước đó từ công ty của bạn.

Khi công ty của bạn cung cấp chiết khấu hoặc phụ cấp cho khách hàng, nó sẽ xuất hiện trên báo cáo thu nhập để suy ra tổng doanh thu. Bạn có thể tìm thấy cả hai ngay bên dưới con số tổng doanh thu.

Doanh thu thuần chưa tính đến giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp (đều được tính vào chi phí hoạt động). Báo cáo của nó là để hiển thị giá trị thực tế của doanh thu mà công ty của bạn đang thu.

Tại sao doanh thu thuần quan trọng?

Doanh thu thuần rất quan trọng để biết doanh số bán hàng của bạn hiệu quả như thế nào. Phụ cấp mua hàng và trả lại là một khoản chi phí đối với công ty của bạn. Khi cả hai đều ít hơn, có nghĩa là bạn nhận được nhiều doanh thu hơn.

Công ty của bạn cũng có thể giảm giá để kích thích mua hàng. Số liệu về doanh thu thuần giúp bạn hiểu được chiết khấu nào có hiệu quả trong việc tăng doanh số bán hàng. Bạn có thể so sánh tổng doanh thu thuần và tổng doanh thu để xem liệu bạn có cần điều chỉnh các khoản chiết khấu mà mình cung cấp hay không.

>>> Xem thêm về hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai: https://brokerreview.net/hop-dong-ky-han-va-hop-dong-tuong-lai

Doanh thu thuần tính như thế nào?

Bạn có thể sử dụng công thức dưới đây để tính toán nó:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các yếu tố khấu trừ (chiết khấu, phụ cấp bán hàng, v.v.)

Hãy lấy một ví dụ đơn giản. Ví dụ: giả sử công ty của bạn bán 1.000 sản phẩm với giá 10 đô/món hàng. Công ty của bạn giảm giá 1 đô cho mỗi món hàng nếu khách hàng mua 100 món cùng một lúc. Và, trong năm đó, hai khách hàng đã mua 100 chiếc cùng một lúc.

Để tính tổng doanh thu, bạn phải nhân món hàng bán ra với giá bán của sản phẩm.

Tổng doanh thu = $10 x 1.000 món hàng = $10.000

Sau đó, bạn cần tìm tổng giá chiết khấu mà bạn đã cung cấp. Bởi vì hai khách hàng mua 100 món hàng cùng một lúc, cả hai đều được giảm giá $1 cho mỗi món hàng. Giảm giá = $1 x 200 món hàng = $200. Sau khi trừ chiết khấu, doanh thu thuần của bạn là $9.800 ($10.000 - $200).

Xem doanh thu thuần của các sàn forex

Bạn nghĩ có sàn forex nào cung cấp công khai cho khách hàng dữ liệu kinh doanh trong năm của mình không? Câu trả lời là 1. Đó là sàn Exness. Exness là sàn forex uy tín duy nhất trên thị trường công khai toàn bộ dữ liệu kinh doanh của công ty này. Tất cả mọi thứ bao gồm số lượng khách hàng, lượng tiền nạp, lượng tiền khuyến mãi, hay doanh thu thuần. Không có sàn forex nào khác cung cấp thông tin này cho khách hàng như Exness cả.

Bài viết liên quan
Xem tất cả
Bài viết mới nhất