Traderhub.vn cảm ơn bạn đã quan tâm đến cuộc thi. Cuộc thi Nhật Ký Trader đã kết thúc vào ngày . Để đón chờ những cuộc thi khác, bạn có thể xem trên website của Traderhub.vn hoặc fanpage của Traderhub.vn nhé!

Về Traderhub