Tỷ Giá USD/CNY: 7,1339 So Với Mức Đóng Cửa Gần Đây Nhất Là 7,1540

25 tháng 11 năm 2022 04:23
53

Trong giao dịch gần đây hôm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thiết lập đồng nhân dân tệ (CNY) 7,1339 so với mức đóng cửa gần đây nhất là 7,1540.

Giới thiệu về việc sửa lỗi tỷ giá

Trung Quốc duy trì kiểm soát chặt chẽ tỷ giá của đồng nhân dân tệ ở đại lục.

 

Đồng nhân dân tệ trong nước (CNY) khác với đồng nhân dân tệ ở nước ngoài (CNH) về các hạn chế giao dịch, đồng nhân dân tệ cuối cùng này không được kiểm soát chặt chẽ.

 

Mỗi buổi sáng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đặt ra cái gọi là tỷ giá trung bình hàng ngày, dựa trên mức đóng cửa ngày hôm trước của đồng nhân dân tệ và giá lấy từ đại lý liên ngân hàng.

 

Theo FX Street

Tin liên quan