Phân Tích Giá USD/CAD: Phe Đầu Cơ Giá Lên Đang Chờ Với Mục Tiêu Hướng Đến Một Đợt Điều Chỉnh Sâu Hơn

8 tháng 8 năm 2022 06:08
22
  • Mô hình chữ W của biểu đồ hàng ngày là mô hình giảm giá.
  • Hành động giá của biểu đồ hàng giờ đang hướng đến một động thái phá vỡ.

USD/CAD đã vượt qua mức kháng cự đường xu hướng hàng giờ vào thứ 6 và hiện đang tích luỹ trong giai đoạn khám phá giá. Dưới đây minh họa cấu trúc thị trường và triển vọng về một đợt thoái lui sâu hơn trong các phiên giao dịch sắp tới:

Như được minh họa, giá đã vượt qua mức kháng cự của đường xu hướng và giá đang nằm giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự. Việc phá vỡ theo hướng đi xuống sẽ mở ra khả năng di chuyển vào khu vực mất cân bằng giá. 1,2880 là một cấu trúc quan trọng tiềm năng mà nếu bị phá vỡ có thể nhường chỗ cho một đợt điều chỉnh sâu hơn hướng đến mức 1,2820 và 1,2770. Mặt khác, dựa trên việc giá đã điều chỉnh 61,8% xung lực, nếu phe đầu cơ giá lên cam kết, thì động thái phá vỡ theo hướng đi lên và kéo dài có thể sắp xảy ra.

 

Biểu đồ hàng ngày USD/CAD

Mô hình chữ W của biểu đồ hàng ngày là một mô hình giảm với giá được dự đoán sẽ điều chỉnh xung lực tăng hàng ngày hướng đến đường tiệm cận.

 

Theo FX Street

Tin liên quan