Ngân Hàng Dự Trữ Úc (RBA) Công Bố Biên Bản Cuộc Họp

18 tháng 5 năm 2021 03:08
4,079

Ngân Hàng Dự Trữ Úc (RBA) Công Bố Biên Bản Cuộc Họp 

 

Tên sự kiện: Ngân Hàng Dự Trữ Úc (RBA) Công Bố Biên Bản Cuộc Họp 

Thời gian: 08:30 Ngày 18/05/2021

Nội dung thảo luận:

 

 

Biên bản cuộc họp của được công bố hai tuần sau quyết định lãi suất. Biên bản trình bày đầy đủ về cuộc thảo luận chính sách, bao gồm cả những khác biệt về quan điểm. Chúng cũng ghi lại các phiếu bầu của các cá nhân thành viên của Ủy ban. Nếu RBA có quan điểm diều hâu (thắt chặt) về triển vọng lạm phát đối với nền kinh tế, thì các thị trường sẽ dự đoán lãi suất tăng cao hơn và điều đó là tích cực đối với AUD.

 

 

Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo