Mỹ Công Bố Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA

6 tháng 12 năm 2022 07:46
67

Mỹ Công Bố Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA

 

Tên sự kiện: Mỹ Công Bố Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA

Thời gian: 00:00 Ngày 07/12/2022

Nội dung thảo luận:

 

 

Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) đưa ra quan điểm trong ngắn hạn của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (EIA) về các thị trường năng lượng. Hàng tháng, STEO sẽ đưa ra các dự báo đến cuối năm lịch kế tiếp đối với lượng tiêu thụ, cung cấp, giao dịch và giá của các loại nhiên liệu chính. Ngoài ra, STEO cũng cung cấp phân tích thị trường chuyên sâu đối với các thị trường dầu thô, các sản phẩm từ dầu mỏ và khí tự nhiên. Mặc dù tập trung vào thị trường năng lượng Hoa Kỳ, STEO cũng nhắc đến dự báo về các thị trường nhiên liệu lỏng quốc tế nhất định.

 

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo