Mỹ Công Bố Số Lượng Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

11 tháng 1 năm 2022 03:33
372

Mỹ Công Bố Số Lượng Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

 

Tên sự kiện: Anh Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP

Thời gian: 20:30 Ngày 13/01/2022

Nội dung thảo luận:

 

 

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.


Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.
 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo