Mỹ Công Bố Sản Lượng Dự Trữ Dầu Thô

21 tháng 6 năm 2022 10:49
144

Mỹ Công Bố Sản Lượng Dự Trữ Dầu Thô

 

Tên sự kiện: Mỹ Công Bố Sản Lượng Dự Trữ Dầu Thô

Thời gian: 22h00 Ngày 23/06/2022

Nội dung thảo luận:

 

 

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo