Mỹ Công Bố Lượng Dự Trữ Dầu Thô Hiện Tại

28 tháng 12 năm 2021 04:49
411

Mỹ Công Bố Lượng Dự Trữ Dầu Thô Hiện Tại

 

Tên sự kiện: Mỹ Công Bố Lượng Dự Trữ Dầu Thô Hiện Tại

Thời gian: 22:30 Ngày 29/12/2021

Nội dung thảo luận:

 

 

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo