Mỹ Công Bố Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tháng 1

1 tháng 2 năm 2022 14:21
343

Mỹ Công Bố Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tháng 1

 

Tên sự kiện: Mỹ Công Bố Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tháng 1

Thời gian: 20:30 Ngày 04/02/2022

Nội dung thảo luận:

 

 

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

 

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

 

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo