Mỹ Công Bố Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Nonfarm) Tháng 2

28 tháng 2 năm 2023 07:13
87

Mỹ Công Bố Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Nonfarm) Tháng 2

 

Tên sự kiện: Mỹ Công Bố Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Nonfarm) Tháng 2

Thời gian: 20:30 Ngày 10/03/2023

Nội dung thảo luận:

 

Bảng lương phi nông nghiệp do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố thể hiện số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng trước, trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh phi nông nghiệp. Những thay đổi hàng tháng trong bảng lương có thể rất biến động, do nó có mối liên hệ cao với các quyết định chính sách kinh tế của Ngân hàng Trung ương. Chỉ số này cũng phải chịu những đánh giá mạnh mẽ trong những tháng sắp tới và những đánh giá đó cũng có xu hướng kích hoạt sự biến động trong bảng ngoại hối. Nói chung, mức đọc cao được coi là tích cực (hoặc tăng) đối với đồng đô la Mỹ, trong khi mức đọc thấp bị coi là tiêu cực (hoặc giảm), mặc dù các đánh giá của tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp có liên quan như chỉ số định hướng, do đó phản ứng của thị trường phụ thuộc vào cách thị trường sở hữu chúng.

 

Link đăng ký nhận phân tích thị trường trước sự kiện: Tại đây

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo