Mỹ - Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia

13 tháng 9 năm 2022 10:59
77

Mỹ - Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia

 

Tên sự kiện: Mỹ - Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia

Thời gian: 19:30 Ngày 15/09/2022

Nội dung thảo luận:

 

Chỉ Số Sản Xuất của Cục Dự Trữ Liên Bang Philadelphia đánh giá mức độ tương đối về tình hình kinh doanh chung ở Philadelphia. Mức độ lớn hơn 0 trên chỉ số chứng tỏ rằng tình thế đang trở nên tốt hơn; mức độ thấp hơn biểu thị tình thế đang trở nên xấu hơn. Dữ liệu được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 250 nhà sản xuất ở quận Dự Trữ Liên Bang Philadelphia.

 

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

 

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo