Đức Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP)

23 tháng 5 năm 2021 12:09
4,688

Đức Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP)

 

Đức Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP)

 

Tên sự kiện: Đức Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP)

Thời gian: 13:00 Ngày 25/05/2021

Nội dung thảo luận:

 

 

Tổng sản phẩm quốc nội do Statistisches Bundesamt Deutschland công bố là thước đo tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ do Đức sản xuất. GDP được coi là thước đo rộng rãi của hoạt động và sức khỏe của nền kinh tế Đức. Chỉ số cao được xem là tích cực (hoặc xu hướng tăng) đối với EUR, trong khi chỉ số thấp được xem là tiêu cực (hoặc xu hướng giảm).

 

Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo