Canada - Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) MoM

21 tháng 12 năm 2022 12:08
105

Canada - Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) MoM

 

Tên sự kiện: Canada - Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) MoM

Thời gian: 13:30 Ngày 23/12/2022

Nội dung thảo luận:

 

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo hoạt động kinh tế rộng nhất và là chỉ báo chính về sức khỏe một nền kinh tế. Canada phát hành dữ liệu GDP mới trên cơ sở hàng tháng.

 

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

 

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo