Canada Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) MoM

28 tháng 6 năm 2022 10:17
97

Canada Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) MoM

 

Tên sự kiện: Canada Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) MoM

Thời gian: 19:30 Ngày 30/06/2022

Nội dung thảo luận:

 

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo hoạt động kinh tế rộng nhất và là chỉ báo chính về sức khỏe một nền kinh tế. Canada phát hành dữ liệu GDP mới trên cơ sở hàng tháng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

 

Link đăng ký nhận phân tích thị trường trước sự kiện: Tại đây

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo