Buổi Điều Trần của Ủy Ban Tài Chính MPC

7 tháng 2 năm 2023 07:28
90

Buổi Điều Trần của Ủy Ban Tài Chính MPC

 

Tên sự kiện: Buổi Điều Trần của Ủy Ban Tài Chính MPC

Thời gian: 16:45 Ngày 09/02/2023

Nội dung thảo luận:

 

Thống Đốc Ngân Hàng Anh (BOE) Mervyn King và một vài thành viên Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ (MPC) chứng thực trước Ủy Ban Tài Chính của Nghị Viện. Các buổi điều trần kéo dài trong một vài giờ và có thể tạo ra sự biến động thị trường trong khoảng thời gian đó.

 

 

 

Link đăng ký nhận phân tích thị trường trước sự kiện: Tại đây

 

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo