Báo Cáo Dự Báo Kinh Tế Mùa Thu Của Anh Quốc

15 tháng 11 năm 2022 04:57
45

Báo Cáo Dự Báo Kinh Tế Mùa Thu Của Anh Quốc

 

Tên sự kiện: Báo Cáo Dự Báo Kinh Tế Mùa Thu Của Anh Quốc

Thời gian: 19:30 Ngày 17/11/2022

Nội dung thảo luận:

 

 

Báo Cáo Mùa Thu của Chính Phủ Anh, hay còn được biết đến với tên gọi “ngân sách thu nhỏ”, là một trong hai bản báo cáo mà Bộ Tài Chính Anh trình bày tại Quốc Hội hàng năm về việc công bố các dự báo kinh tế. Bản báo cáo này thường bao gồm các bài phát biểu của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Anh Quốc tại Hạ Viện.

 

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

 

 

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo