Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE

11 tháng 10 năm 2022 13:17
85

Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE

 

Tên sự kiện: Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE

Thời gian: 20:00 Ngày 15/10/2022

Nội dung thảo luận:

 

 

Thống đốc Ngân hàng Anh Quốc (BOE) Andrew Bailey (Tháng 3/2020 - Tháng 3/2028) phát biểu. Với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Chính sách Tiền tệ (Monetary Policy Committee - MPC) của BOE kiểm soát các mức lãi suất ngắn hạn, Bailey có tầm ảnh hưởng tới giá trị đồng bảng Anh hơn bất cứ người nào khác. Giới giao dịch thường nghiên cứu kỹ lưỡng những cam kết công khai của ông để tìm những manh mối về chính sách tiền tệ tương lai. Những lời bình luận của ông có thể gây nên xu hướng tích cực hay tiêu cực trong ngắn hạn.
 

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

 

 

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo