Anh Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội

9 tháng 8 năm 2022 08:25
87

Anh Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội

 

Tên sự kiện: Anh Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội

Thời gian: 06:00 Ngày 12/08/2022

Nội dung thảo luận:

 

 

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế. Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.
 

 


 Link đăng ký nhận phân tích: Tại đây

 

 

Tin liên quan
Xem gì tiếp theo