5 lời khuyên hữu ích khi nào nên mua và khi nào nên bán một cổ phiếu

28 tháng 5 năm 2021 15:53
4,881

Chứng quyền (stock warrant) trao cho người sở hữu quyền mua cổ phiếu của một công ty ở một mức giá xác định tại một thời điểm xác định. Chứng quyền được phát hành trực tiếp bởi công ty; khi một nhà đầu tư thực thi một chứng quyền, cổ phiếu phải trả sẽ được công ty giao dịch thẳng với nhà đầu tư chứ không thông qua nhà đầu tư khác.

Mặt khác, quyền chọn cổ phiếu (stock option) là một hợp đồng giữa hai chủ đầu tư, cho phép người sở hữu quyền mua hoặc bán cổ phiếu tại một mức giá định sẵn, trước một thời điểm xác định, hay còn được gọi là ngày đáo hạn. Nhưng không bắt buộc phải giao dịch với quyền chọn này.

 

Các Ý Chính

● Một chứng quyền thể hiện quyền được mua cổ phiếu của một công ty ở một mức giá xác định tại một thời điểm xác định.

● Một chứng quyền được phát hành trực tiếp bởi công ty đến nhà đầu tư.

● Quyền chọn cổ phiếu được mua khi người ta tin rằng giá cổ phiếu đó sẽ thay đổi.

● Quyền chọn cổ phiếu thường được giao dịch giữa các nhà đầu tư.

●     Một chứng quyền đại diện cho vốn tương lai của một công ty.

 

Quyền Chọn Cổ Phiếu

Quyền chọn được các nhà đầu tư mua vào khi họ dự đoán giá một cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm (phụ thuộc vào loại quyền chọn). Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang được giao dịch với giá 40 USD và một nhà đầu tư tin rằng mức giá này sẽ tăng đến 50 USD vào tháng sau, họ có thể mua một quyền chọn mua giá 40 USD vào hôm nay, điều này sẽ cho họ quyền được mua cổ phiếu tại mức giá đó trước khi đáo hạn hợp đồng. Sau đó, nhà đầu tư này có thể quay lại bán nó với giá 50 USD, hưởng 10 USD lợi nhuận, ít hơn chi phí của quyền chọn, hay còn gọi là “phí quyền chọn”.

 

Chứng quyền

Khi một nhà đầu tư thực thi một chứng quyền, họ mua cổ phiếu và tạo nguồn vốn cho công ty. Họ cũng sẽ được cấp một chứng chỉ chứng quyền. Chứng chỉ này bao gồm các điều khoản của chứng quyền, như ngày đáo hạn và ngày cuối để thực thi nó.

Tuy nhiên, chứng quyền không đại diện quyền sở hữu ngay lập tức của cổ phiếu, nó chỉ là quyền để mua cổ phiếu của công ty tại một mức giá nhất định trong tương lai. Chứng quyền không được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, nhưng nó khá phổ biến ở Trung Quốc.

Có hai loại chứng quyền: chứng quyền mua và chứng quyền bán. Chứng quyền mua là quyền mua cổ phiếu tại một mức giá nhất định trong tương lai, còn chứng quyền bán là quyền bán lại cổ phiếu tại một mức giá nhất định trong tương lai.

 

Những Khác Biệt Chính

Chứng quyền khác quyền chọn ở hai điểm chính như sau: một công ty tự phát hành chứng quyền, và công ty sẽ phát hành cổ phiếu mới cho giao dịch. Thêm vào đó, công ty có thể phát hành chứng quyền nếu họ muốn nâng mức vốn bổ sung từ việc chào bán cổ phiếu. Nếu một công ty bán cổ phiếu với giá 100 USD nhưng chứng quyền chỉ có giá 10 USD, nhiều nhà đầu tư sẽ muốn thực thi quyền chứng quyền hơn. Những chứng quyền này là một nguồn vốn tương lai.

Quyền chọn cổ phiếu được liệt kê trên các sàn giao dịch. Khi giao dịch quyền chọn, công ty không kiếm thêm được đồng nào từ những giao dịch này. Chứng quyền có thể lên đến 15 năm, trong khi quyền chọn chỉ tồn tại từ một tháng đến 2-3 năm.

Tóm lại, để đầu tư lâu dài, chứng quyền có thể tốt hơn quyền chọn vì nó có điều khoản dài hơn. Tuy nhiên, quyền chọn có thể là một khoản đầu tư ngắn hạn có lợi hơn.


 

Tài liệu nổi bật